Item no.:
BD0001
Origin:
Zhejiang
Circa:
140 years
Material:
Camphor Wood
Size:
87'x84'x70'