Item no.:
CB0008
Origin:
Zhejiang
Circa:
120 years
Material:
Zi wood
Size:
34.5'x26.5'x19'