Item no.:
CB0038
Origin:
Zhejiang
Circa:
120 years
Material:
Camphor
Size:
71'x63'x24'