Item no.:
CB0072
Origin:
Zhejiang
Circa:
140 years
Material:
Zi wood
Size:
30'x35.5'x19.5'